rezultatele obținute de ZEL „Bălți” în opt ani de activitate

Posted on March 29, 2018 | 0 comments

Strategia de atragere a investițiilor în Zona Economică Liberă „Bălți”, bazată pe identificarea proactivă a investitorilor, întreținerea unui contact permanent cu rezidenții zonei și preocuparea pentru crearea și menținerea unor condiții de activitate prielnice a dat rezultate remarcabile.

În cei 8 ani de activitate, numărul rezidenților ZEL „Bălți” a crescut de aproape 8 ori: de la 7 rezidenți în anul 2010, până la 55 la sfârșitul anului 2017.

 

În aceiași perioadă, investițiile totale s-au majorat de mai mult de 24 ori: de la 6,7 milioane USD până la 161,8 milioane USD. În medie, investițiile în ZEL „Bălți  au crescut anual cu peste 20 milioane USD.

De către rezidenții zonei au fost create în 8 ani 6238 locuri de muncă. În medie, numărul locurilor de muncă create anual a fost de 618.

Vânzările nete ale producției industriale au crescut de aproape 35 ori, până la cca. 2,75 miliarde lei. Ponderea medie a producției industriale în totalul vânzărilor rezidenților ZEL a constituit în toți acești ani 77%.

Salariul mediu al angajaților rezidenților ZEL „Bălți” a crescut de cca. 2,6 ori: de la 4470 lei în 2010 până la 11600 lei în 2017. Volumul taxelor și impozitelor calculate și achitate de către rezidenții ZEL „Bălți” s-a majorat de mai mult de 8 ori: de la 18,2 mil. lei în 2010 până la 146,8 mil. lei în 2017.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.